covid-19 วันนี้ 21 มกราคม 2565

covid-19 วันนี้ 21 มกราคม 2565 ติดเชื้อในประเทศ 8,640 ราย

covid-19 วันนี้ 21 มกราคม 2565 สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศ เพิ่มขึ้น 8,640 ราย ยอดสะสมระลอกมกราคม 138,267 ราย covid-19 วันนี้ 21 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ป่วยเพิ่มขึ้น...
VIDEO NEWS