ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทยฉีดแล้ว 48.6 ล้านโดส! ชาวกรุงเทพฯ รับวัคซีนเข็มแรกแล้วกว่า 98.9%

ฉีดวัคซีนโควิด-19 เผยข้อมูลประเทศไทยฉีดแล้ว 48,626,224 โดส !! และทั่วโลกฉีดไปกว่า 6,108 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ รวมไปถึงเขตปกครอง ส่วนในแถบอาเซียนฉีดครบแล้วทุกประเทศ รวมกว่า 353.47 ล้านโดส ชาวกรุงเทพฯ รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 98.9%

ฉีดวัคซีนโควิด-19

จากการสรุปข้อมูลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้วกว่า 6,108 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ และเขตปกครอง ขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 388 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 183 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านประเทศในแถบอาเซียน ทุกประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ประมาณ 353.47 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.9% ของประชากร) ,อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 134.2 ล้านโดส ส่วนประเทศไทย ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 48,626,224 โดส ในสัดส่วนกว่า 58.59%

ฉีดวัคซีนโควิด-19

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดในประเทศไทย ณ วันที่ 25 กันยายน 2564 จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 48,626,224 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 30,295,450 โดส (45.8% ของประชากร)
-เข็มสอง 17,230,670 โดส (26% ของประชากร)
-เข็มสาม 1,100,104 โดส (1.7% ของประชากร)

อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 25 ก.ย. 64 ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 48,626,224 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 1,329,799 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 676,686 โดสต่อวัน โดยสรุปเป็นประเภทของวัคซีน ได้ดังนี้

วัคซีน Sinovac

 • เข็มที่ 1 14,886,303 โดส
 • เข็มที่ 2 3,503,698 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca

 • เข็มที่ 1 10,296,214 โดส
 • เข็มที่ 2 10,696,945 โดส
 • เข็มที่ 3 621,868 โดส

วัคซีน Sinopharm

 • เข็มที่ 1 4,688,039 โดส
 • เข็มที่ 2 2,553,788 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer

 • เข็มที่ 1 424,894 โดส
 • เข็มที่ 2 476,239 โดส
 • เข็มที่ 3 478,236 โดส

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่ 1 รวม 77.8% เข็มที่ 2 รวม 39.5% เข็มที่ 3 รวม 3% ประกอบด้วย และในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศทั้ง 71 จังหวัด เข็มที่ 1 รวม 32.8% เข็มที่ 2 รวม 19.9% และเข็มที่ 3 รวม 1.1%

ประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุด 5 อันดับประเทศ ได้แก่

อันดับที่ 1 จีน จำนวน 2,194.47 ล้านโดส (78.4% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
อันดับที่ 2 อินเดีย จำนวน 850.37 ล้านโดส (31.1%)
อันดับที่ 3 สหรัฐอเมริกา จำนวน 388.57 ล้านโดส (60.7%)
อันดับที่ 4 บราซิล จำนวน 229.18 ล้านโดส (55.5%)
อันดับที่ 5 ญี่ปุ่น จำนวน 156.56 ล้านโดส (62%)

ข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ติดตามสถานะการณ์ COVID-19 ภายในประเทศ Click ข่าวโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here