วัคซีนโควิด ฝีมือคนไทย ใกล้เป็นความจริง ครม.อนุมัติงบ 3,625 ล้านบาท พัฒนา ChulaCov-19 mRNA และ ใบยา

วัคซีนโควิด ฝีมือคนไทย “ChulaCov-19 mRNA” กับ “ใบยา” โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครม.อนุมัติงบ 3,625 ล้านบาท พัฒนา และทดสอบระยะที่ 3 พร้อมขึ้นทะเบียน ใช้ได้กลางปี 65

วัคซีนโควิด

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณในส่วนโครงการ เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย

วัคซีนโควิด

โครงการแรก ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ChulaCov-19 mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3 และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีน ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ให้ความเห็นชอบ วงเงิน 2,316.8 ล้านบาท

และโครงการวิจัย พัฒนาวัคซีนป้องกันวัคซีนจาก ใบยา (Baiya SARS-CoV-2 VAX1) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย จากบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการผลิตและทดสอบวัคซีนทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่ 3 วงเงิน 1,309 ล้านบาท รวมสองโครงการเป็นเงิน 3,625.8 ล้านบาท

ซึ่งหลังจากนี้ จุฬาฯ จะเร่งดำเนินการพัฒนา ผลิตและทดสอบให้ผ่านในระยะต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป โดยวัคซีนทั้งสองชนิดนี้ จะช่วยเสริมความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศ มีเป้าจะขึ้นทะเบียนได้ประมาณกลางปี 2565 ซึ่งคาดว่า จะผลิตได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านโดส

วัคซีนโควิด

ติดตามสถานะการณ์ COVID-19 ภายในประเทศ Click ข่าวโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here