covid-19 วันนี้ 10 มกราคม 2565 สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศล่าสุด เพิ่มขึ้น 7,926 ราย

covid-19 วันนี้ 10 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ป่วยเพิ่มขึ้น 8,263 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 13 คน ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 2,277,476 ราย

covid-19 วันนี้ 10 มกราคม 2565

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 7,926 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,731 ราย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 195 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 13 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 9 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,248,613 ราย เสียชีวิตสะสม 21,734 คน

สรุปรวม ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,277,476 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,838 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 25 ของโลก

ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 3,612 ราย ผู้หายป่วยสะสม 2,170,053 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 9 มกราคม 2565) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,197,479 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 58,159 ราย

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ติดตามสถานะการณ์ COVID-19 ภายในประเทศ Click ข่าวโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here