covid-19 วันนี้ 15 มกราคม 2565 เพิ่มขึ้น 7,793 ราย ยอดสะสมระลอกมกราคม 92,973 ราย

covid-19 วันนี้ 15 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ป่วยเพิ่มขึ้น 7,793 ราย ยอดสะสมระลอกมกราคม 92,973 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 คน ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 2,316,408 ราย

covid-19 วันนี้ 15 มกราคม 2565

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 7,793 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,523 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 270 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 2,039 คน ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 42 ราย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 22 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 18 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 218 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 14 มกราคม 2565 มีผู้ป่วยสะสม 92,973 ราย

สรุปรวม ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,316,408 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,916 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก

ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 5,202 ราย ผู้หายป่วยสะสม 48,630 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 14 มกราคม 2565) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,217,124 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 77,368 ราย

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ติดตามสถานะการณ์ COVID-19 ภายในประเทศ Click ข่าวโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here