covid-19 วันนี้ 29 พฤศจิกายน สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศล่าสุด ต่ำกว่า 5 พัน! ป่วยเพิ่ม 4,753 ราย

covid-19 วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ต่ำกว่า 5 พัน! ป่วยเพิ่ม 4,753 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 2,111,566 ราย

covid-19 วันนี้

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 4,753 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,696 ราย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ / ที่ต้องขัง 57 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 28 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 2,082,703 ราย เสียชีวิตสะสม 20,640 คน

สรุปรวม ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,111,566 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,734 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก

ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 6,165 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,985,595 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 28 พฤศจิกายน 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,007,021 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 77,811 ราย

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ติดตามสถานะการณ์ COVID-19 ภายในประเทศ Click ข่าวโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here