covid-19 วันนี้ สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศ วันที่ 9 เดือน 9 เพิ่ม 16,031 ราย!

สถานการณ์ covid-19 วันนี้ สถิติล่าสุด ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 16,031 ราย คลัสเตอร์เรือนจำ 631 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 220 คน!

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 16,031 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 15,400 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 631 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 220 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 8 กันยายน 2564 มีจำนวน 1,309,687 ราย เสียชีวิตสะสม 13,637 คน

สรุปรวม ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,338,550 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,731 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก

ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 156,417 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,154,355 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 9 กันยายน 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,181,980 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 143,038 ราย

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ติดตามสถานะการณ์ COVID-19 ภายในประเทศ Click ข่าวโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here